Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Filtrowanie danych w wynikach zapytań w MS SQL Server

Wyniki zapytań możemy filtrować poprzez spełnienie warunków, przez poszczególne rekordy wyniku. Filtrowanie wykonuje się poprzez zastosowanie słowa where, które umieszczamy po nazwie tabel, z których pobieramy dane. W zależności od potrzeb używamy różnych metod stosowania klauzuli where. Najprostsze przykłady filtrowania danych za pomocą operatorów:


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where ProductCategoryID=18;


18.jpg (891×344)


W wyniku tego zapytania wyświetlone zostaną tylko te produkty, których identyfikator kategorii produktu (ProductCategoryID) jest równy 18.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where ProductCategoryID=18;


19.jpg (891×344)


Wyświetlenie produktów, których cena jest niższa od 500.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where ListPrice<500;


20.jpg (893×344)


Wyświetlenie produktów, których cena jest wyższa od 100 i jednocześnie niższa od 200.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where ListPrice>100 and ListPrice<200;


21.jpg (915×344)


Wyświetlenie produktów, których cena jest wyższa od 100 i jednocześnie niższa od 200 (włącznie z wartościami skrajnymi).


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where ListPrice between 100 and 200;


22.jpg (896×344)


Wyświetlenie produktów, których nazwa zaczyna się od litery F.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where Name like ‘F%’;


23.jpg (894×268)


Wyświetlenie produktów, które mają literę o jako drugą w nazwie.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where Name like ‘_o%’;


24.jpg (896×344)


Wyświetlenie produktów, które mają literę a lub e jako drugą w nazwie.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where Name like ‘_[ae]%’;


25.jpg (896×344)


Wyświetlenie produktów, których identyfikator kategorii produktu znajduje się w zbiorze liczb 16, 35 i 27.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product where ProductCategoryID in (16, 35, 27);


27.jpg (898×345)


 


 

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera