Blog JSystems - z miłości do programowania

Posty kategorii Python, podkategorii narzędzia

Instalacja Pythona i Pycharma

Instalacja interpretera

Aby rozpocząć programowanie w języku Python będziesz przede wszystkim potrzebować interpretera. Interpreter będzie wykonywał kod który napiszesz, dlatego musimy go zainstalować w systemie. Możesz go pobrać pod adresem: https://www.python.org/downloads/

Instalując Pythona koniecznie zaznacz "Add Python to PATH" co spowoduje że będziesz mógł uruchamiać interpreter bez podawania ścieżki do niego:

301.png (664×413)

Po instalacji Pythona przychodzi czas na sprawdzenie czy wszystko działa poprawnie. Stworzymy …

Więcej

Wirtualne środowisko - VENV

Nie zawsze będziemy pracować z IDE typu Pycharm które wytworzy za nas "automagicznie" środowisko uruchomieniowe. Nawet jeśli tak by było, warto dowiedzieć się jakie mechanizmy za tym stoją.

Aby stworzyć wirtualne środowisko dla naszego projektu musumy wywołać komendę:

python -m venv env

gdzie "env" jest nazwą podkatalogu środowiska wirtualnego. Po wywołaniu tej komendy, w katalogu powinien się pojawić katalog "env" zawierający nasze wirtualne środowisko.

246.png (444×296)

Aby …

Więcej

Moduł ipaddress

Moduł ipaddress pozwala na sprawdzanie czy dany ciąg jest adresem IP, czy jest w sieci publicznej czy prywatnej etc. Aby rozpocząć operacje na adresie IP musimy najpierw stworzyć reprezentujący go obiekt:

import ipaddress
a=ipaddress.ip_address(
"10.0.0.1")

Na tym etapie wykonywana jest walidacja adresu. Gdybys …

Więcej

Moduł click – obsługa parametrów z linii poleceń

Stosowanie parametrów

Moduł „click” pozwala odbierać od użytkownika parametry przekazywane do skryptu. Dawniej był stosowany moduł „argparse” do tego samego celu, jednak był niewygodny i mało intuicyjny toteż obecnie używany jest raczej „click”. Zacznijmy od prostego skryptu przyjmującego jeden parametr.

import click
@click.command Więcej