Blog JSystems - z miłości do programowania

Posty kategorii Python, podkategorii tuning

Optymalizacja funkcji z użyciem cache funkcji

Przeanalizujmy poniższy przykład:

from datetime import datetime
import time

def czekacz():
    time.sleep(1)
    return 1

poczatek=datetime.now()
for x in range(10):
    czekacz()
koniec=datetime.now()
print(koniec-poczatek)

Mam funkcję "czekacz" której jedynym zadaniem jest poczekanie 1 sekundy i zwrócenie liczby 1. Funkcja ta jest wykonywana dziesięciokrotnie, a na koniec wypisywany jest czas realizacji całości. Kod w powyższym stanie wykonuje się nieco ponad 10 sekund. Przyjmijmy teraz że zamiast oczekiwania 1 …

Więcej