Blog JSystems - z miłości do programowania

Posty kategorii Python, podkategorii Wzorce projektowe

Wzorzec projektowy - Fabryka Abstrakcyjna

Wzorzec kreacyjny. Pozwala tworzyć rodziny obiektów dziedziczących po tej samej klasie bez określania ich konkretnych klas. Wzorzec ten powinniśmy stosować wtedy gdy zawsze chcemy użyć tego samego zestawu metod na dowolnym wybranym obiekcie z danej rodziny (klas mających wspólną klasę bazową po której dziedziczą).

Przyjmijmy że jest kilka fabryk samochodów różnych rodzajów. Jedna fabryka produkuje samochody sportowe, druga limuzyny, trzecia samochody miejskie. Wszystkie samochody, niezależnie od tego jaki jest to …

Więcej

Wzorzec projektowy - Singleton

Singleton to wzorzec kreacyjny. Zapewnia istnienie co najwyżej jednej instancji danej klasy. Instancja ta musi być dostępna z dowolnego miejsca. Przykład zacznę od zupełnie zwyczajnej klasy, stworzenia 2 jej obiektów i sprawdzenia czy to ten sam obiekt:

 

class Singleton:
Więcej