Blog JSystems - z miłości do programowania

Posty kategorii MS SQL Sever, podkategorii SQL

Bezpłatny kurs SQL w Microsoft SQL Server

Udostępniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe z zakresu języka SQL w Microsoft SQL Server. Zapraszamy do nauki i dzielenia się swoimi przemyśleniami z nami : biuro@jsystems.pl

 1. Wprowadzenie do MS SQL Server
 2. Środowisko SQL Management Studio
 3. Wprowadzenie do języka SQL
 4. Typy danych
 5. Instrukcja SELECT
 6. Aliasy kolumn
 7. Sortowanie wyników zapytania
 8. Filtry TOP i OFFSET-FETCH
 9. Modyfikator DISTINCT
 10. Operatory
 11. Filtrowanie danych w wynikach …

  Więcej

Zarządzanie transakcjami w MS SQL Server

Transakcja bazodanowa stanowi zbiór elementarnych operacji na bazie danych (np. select, update, insert itp.), w ramach od początku sesji lub poprzedniego zatwierdzenia lub wycofania do aktualnej chwili, które stanowią spójną całość względem wykonania. Ogólnie rzecz ujmując – wszystkie warunki, jakie zdefiniowane zostały dla danej transakcji, muszą zostać spełnione, aby wykonanie elementarnych operacji mogło zostać zatwierdzone (mówimy wtedy o zatwierdzeniu transakcji). W przeciwnym wypadku wszelkie zmiany zostają cofnięte. Polecenie commit służy właśnie do …

Więcej

Delete w MS SQL Server

Aby skasować wszystkie dane z tabeli stosujemy konstrukcję:

DELETE FROM nazwa_tabeli;

delete from SalesLT.SklepSpozywczy;

130.png (588×145)

Usunięcie całej zawartości tabeli SklepSpozywczy

Możemy też skasować tylko część danych z tabeli stosując where tak jak przy zapytaniach select:

DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek;

delete from SalesLT.SklepSpozywczy where Cena>4;

131.png (775×152)

Usunięcie rekordów z tabeli SklepSpozywczy dla których cena była wyższa od 4

Jest jeszcze jedna metoda …

Więcej

Update w MS SQL Server

Aby zmodyfikować dane, które już się znajdują w tabeli, należy zastosować następującą konstrukcję:

UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny=nowa_wartość;

update SalesLT.SklepSpozywczy set Cena=99;

127.png (682×140)

Powyższe zapytanie zmodyfikuje wartość we wskazanej kolumnie dla wszystkich wierszy, które się znajdują w tabeli. Możemy zmieniać wiele kolumn naraz dodając je po przecinku:

UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny=nowa_wartość, nazwa_kolumny2= nowa_wartość2;

update SalesLT.SklepSpozywczy set Cena=99, kolor=’Czerwony’;

128.png (704×143)

Powyższe zapytanie zmodyfikuje wartość …

Więcej