Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Insert w MS SQL Server

Najprostsza forma polecenia aby wstawić nowy wiersz do tabeli posiada następującą konstrukcję:


INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES (wartość_dla_kolumny1, wartość_dla_kolumny2);


Słowo into jest opcjonalne i nie musimy go pisać. Przy użyciu powyższego zapytania musimy podać wartości dla wszystkich kolumn uzupełnianej tabeli, wymieniając wartości w dokładnie tej samej kolejności co kolumny w tabeli.


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(1, ‘Jabłko’, ‘Czerwony’, 1, 2.5);


121.png (872×139)


Do tabeli SklepSpozywczy został wstawiony jeden wiersz.


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(2, ‘Ananas’, ‘Żółty’, 5, 8.5);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(3, ‘Arbuz’, ‘Zielony’, 6, 4.99);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(4, ‘Pomarańcze’, ‘Pomarańczowy’, 2, 3.79);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(5, ‘Truskawki’, ‘Czerwony’, 2, 7.79);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(6, ‘Banany’, ‘Żółty’, 3, 4);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(7, ‘Kiwi’, ‘Zielony’, 5, 4.99);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(8, ‘Winogrona’, ‘Zielony’, 6, 12.99);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(9, ‘Gruszki’, ‘Zielony’, 1, 3.99);


insert into SalesLT.SklepSpozywczy values(10, ‘Mandarynki’, ‘Pomarańczowy’, 2, 4.99);


122.png (975×575)


Do tabeli SklepSpozywczy zostało wstawionych kolejne 9 wierszy. 


Jeśli chcemy dodać wartość tylko do niektórych kolumn musimy zastosować poniższą konstrukcję:


INSERT INTO nazwa_tabeli(nazwa_kolumny2) VALUES (wartość_dla_kolumny2);


insert into SalesLT.KrajPochodzenia (NazwaKraju) values (‘Polska’);


123.png (785×139)


Do tabeli SklepSpozywczy został wstawiony jeden wiersz, z wartością dla kolumny NazwaKraju.


Kolumna pierwsza została automatycznie uzupełniona, gdyż przy tworzeniu tabeli zostało dodane słowo identity, dzięki czemu przy każdym wykonywanym insercie kolumna ta będzie uzupełniana o kolejne wartości. Sprawdzenie jak działa autouzupełnianie:


Select * from SalesLT.KrajPochodzenia;


124.png (563×143)


insert into SalesLT.KrajPochodzenia (NazwaKraju) values (‘Hiszpania’);


insert into SalesLT.KrajPochodzenia (NazwaKraju) values (‘Ekwador’);


insert into SalesLT.KrajPochodzenia (NazwaKraju) values (‘Francja’);


insert into SalesLT.KrajPochodzenia (NazwaKraju) values (‘Chiny’);


insert into SalesLT.KrajPochodzenia (NazwaKraju) values (‘Włochy’);


125.png (813×365)


Select * from SalesLT.KrajPochodzenia;


126.png (568×233)

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera