Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Framework Flask i SQL Alchemy

SQLAlchemy pozwala na translację pomiędzy strukturą relacyjną w relacyjnych bazach danych, a strukturą obiektową i odwrotnie. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż używanie takich bibliotek jak cx_Oracle czy psycopg2. Aby rozpocząć pracę z SQLAlchemy musimy zainstalować niezbędny pakiet :


pip install flask-sqlalchemy


Poza samym modułem potrzebujesz też lokalnej bazy PostgreSQL jeśli chcesz przetestować mój kod. Po zainstalowaniu PostgreSQL trzeba jeszcze utworzyć bazę danych i użytkownika poniższymi komendami z poziomu PGAdmina:


create database demo;


create user demo with password 'demo';


 


Łączenie z bazą i pierwsza encja


Aby rozpocząć pracę z  SQLAlchemy trzeba najpierw zainicjalizować podając jej właściwy kontekst:


from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
app = Flask(__name__)
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'postgresql://demo:demo@localhost/demo'
db = SQLAlchemy(app)


Obiekt „db” to obiekt który będziemy wykorzystywać odwołując się do bazy.  Przyszedł czas na obiektową reprezentację danych relacyjnych. Dla każdej tabelki/widoku tworzymy klasę dziedziczącą po klasie db.Model:


class Product(db.Model):
    __tablename__ = "products"
    productId = db.Column(db.Integer, name="product_id", primary_key=True)
    productName = db.Column(db.String, name="product_name", unique=True)
    productDescription = db.Column(db.String, name="product_description", nullable=True)
    productPrice = db.Column(db.Numeric, name="product_price", index=True)


W powyższym przykładzie użyłem kilku różnorakich argumentów by zaprezentować co ciekawsze możliwości.  Nieco enigmatyczne pole „__tablename__” określa nazwę tabeli jeśli jest inna niż klasa – przydatne gdy w Pythonie używasz camelCase’a a w bazach takiego_nazewnictwa. Każde pole tej klasy jest obiektem klasy Column której argumenty inicjalizacyjne wymieniam poniżej: • Pierwszy argument (np. db.Integer) określa typ danych zawartych w kolumnie. Odpowiednio

  • Integer – liczby całkowite

  • String – tekst

  • Numeric – liczby zmiennoprzecinkowe • name – określa nazwę kolumny. Jest to parametr opcjonalny, jeśli go nie podasz to SQLAlchemy będzie szukał/tworzył kolumnę o nazwie takiej samej jak nazwa pola.

 • primary_key – określa że dana kolumna jest kluczem głównym

 • unique – określa że wartości w kolumnie muszą być unikalne. Wiąże się to z założeniem odpowiedniej reguły po stronie bazy danych.

 • nullable – określa czy wstawiając wiersze do tabeli dana kolumna może pozostać nieuzupełniona. Uwaga! Jeśli nie określisz jawnie, kolumna przy tworzeniu przez SQLAlchemy otrzyma własność NOT NULL!

 • index – określa czy na daną kolumnę przy tworzeniu ma zostać nałożony indeks. Protip: jeśli zamierzasz wyszukiwać dane na podstawie wartości zawartej w tej kolumnie, bądź pobierać dane tylko z niej – koniecznie użyj tej funkcjonalności by poprawić wydajność zapytań


Jeśli chciałbyś aby tabelki utworzyły się same, wywołaj jednokrotnie metodę:


db.create_all()


Po jej uruchomieniu w bazie danych powstaną tabelki dla wszystkich klas dziedziczących po db.Model. Skutek po stronie PostgreSQL:


116.png (262×196)


Jeśli jest jakiś problem z kontaktem z bazą, ujawni się na tym etapie.


117.jpg (217×163)


Tabelka została utworzona przez SQLAlchemy automagicznie. Jeśli nie chcesz tworzyć tabel tylko korzystać z istniejących tabel, zwyczajnie nie wywołuj metody create_all(). Gdyby przy zapytaniu okazało się że tabelka jednak nie istnieje, otrzymamy wyjątek. Istnieje też metoda db.drop_all(), a jej nazwa chyba wyjaśnia wszystko 😉. Na potrzeby dalszych działań wzbogaciłem moją klasę o dwie dodatkowe metody i w całości wygląda ona teraz tak:


class Product(db.Model):
    __tablename__ = "products"
    productId = db.Column(db.Integer, name="product_id", primary_key=True)
    productName = db.Column(db.String, name="product_name", unique=True)
    productDescription = db.Column(db.String, name="product_description", nullable=True)
    productPrice = db.Column(db.Numeric, name="product_price", index=True)

    def __init__(self, pn, pd, pp):
        self.productName=pn
        self.productDescription=pd
        self.productPrice=pp

    def __str__(self):
        return f'productId={self.productId}, productName={self.productName}, productDescription={self.productDescription}, productPrice={self.productPrice}'


 


Dodawanie danych do tabeli


Aby dodać dane do bazy należy w pierwszej kolejności utworzyć obiekty encyjne – tj. obiekty które mamy zamiar utralać. W poniższym przykładowym kodzie tworzę 3 trakie obiekty, a następnie przekazuję je jako argument do metody add. Jest to zapis transakcyjny, toteż aby zmiany w bazie były widoczne trzeba zatwierdzić transakcję, co czynimy wywołując metodę commit():


def loadSomeData():
    p1 = Product('Bulbulator', 'Robi bul bul', 100)
    p2 = Product('Półoś do Jelcza', '3ma koło', 80)
    p3 = Product('Wahacz to taczki', 'Do taczek wyścigowych', 500)
    db.session.add(p1)
    db.session.add(p2)
    db.session.add(p3)
    db.session.commit()


Całość opakowałem w funkcję by móc osobno wywołać proces jednorazowo, co też po deklaracji uczyniłem. Tobie proponuję zrobić to samo, zanim przejdziemy do dalszej części.


 


Pobieranie i filtrowanie danych


Przypomnij sobie deklarację klasy Product. Był tam taki fragment:


class Product(db.Model):


oznaczający że nasza klasa dziedziczy po klasie Model. Dzięki temu dziedziczeniu użytkujemy kilka ciekawych możliwości. Między innymi nasze obiekty będą posiadały metody  umożliwiające pobieranie danych z bazy:


def getAllProducts():
    return Product.query.all()


Aby pobierać dane z bazy należy zatem po nazwie klasy podać „query” i metodę zwracającą dane. W powyższym przykładzie pokazuję pobieranie wszystkich danych, stosuję zatem metodę all(). Teraz zastosujemy filtrowanie:


def getProductsPriceOver(price):
    return Product.query.filter(Product.productPrice>price).all()


Tym razem pojawia nam się jeszcze metoda filter. Przyjrzyjmy się jej zawartości. Jest nazwa klasy, nazwa pola i warunek „>price”, gdzie price to argument metody. Funkcja ta zwróci wszystkie produkty o cenie wyższej niż podana przez argument. Gdybyś zechciał dodać kolejne warunki, robisz to w ten sposób:


def getProductsPriceOver(price):
    return Product.query.filter(Product.productPrice>price).filter(1==1).all()


Czyli po kropce stosujesz kolejne wywołania metody filter.  Cały czas mówimy o zwracaniu listy elementów. Co jednak jeśli zechcemy zrobić funkcję zwracającą zawsze jeden obiekt. Nie ma sensu opakowywać go w listę poprzez metodę all(). W sytuacji gdy wiemy że zawsze będzie zwracany dokładnie jeden obiekt (bo filtrujemy z użyciem unikalnej kolumny) możemy wykorzystać metodę „first()”:


def getOneProductById(productId):
    return Product.query.filter(Product.productId==productId).first()


 


Sortowanie wyniku


Do sortowania wyniku stosujemy metodę „order_by”. Umożliwia ona sortowanie rosnące i malejące. Jeśli chcesz posortować dane rosnąco robisz to w ten sposób:


def getAllProductsOrdered():
    return Product.query.order_by(Product.productPrice).all()


Należy podać nazwę pola po którym dane mają być sortowane. Gdybyś wolał sortowanie malejące:


def getAllProductsOrdered():
    return Product.query.order_by(Product.productPrice.desc()).all()


 


Filtracja i sortowanie w jednym


Metody filter i order_by można też stosować jednocześnie, należy jedynie pamiętać o właściwej kolejności:


def getProductsPriceOver(p):
    return Product.query.filter(Product.productPrice>p).order_by(Product.productPrice).all()


 


Zmiana istniejących w bazie danych


Ciekawostka – jaką funkcją aktualizujemy dane? Otóż jest to ta sama funkcja której używaliśmy do ich dodawania…


118.jpg (320×320)


def changePrice(product,newPrice):
    product.productPrice=newPrice
    db.session.add(product)    db.session.commit()


Skąd zatem SQLAlchemy wie czy chcemy stworzyć nowy wpis w bazie czy zaktualizować istniejący? Na podstawie wypełnionego albo nie id obiektu. Oznaczyliśmy na etapie deklaracji klasy która kolumna jest kluczem głównym:


productId = db.Column(db.Integer, name="product_id", primary_key=True)


Zatem jeśli chcesz zaktualizować obiekt, uzupełnij jego ID. Jeśli chcesz dodać nowy, podajesz go bez ID. Jeśli zmienisz id w obiekcie i wywołasz na nim zapis, dokonana zostanie aktualizacja ID a nie dodanie nowego obiektu.


 


Kasowanie danych


Tu nie ma nic zaskakującego. Jak zapewne po zapoznaniu się z poprzednimi przykładami można się domyślić, istnieje metoda delete umożliwiająca nam takie działanie:


def deleteProduct(product):
    db.session.delete(product)
    db.session.commit()


SQLAlchemy rozpoznaje obiekt do skasowania na podstawie wartości w kluczu głównym, podobnie jak w przypadku aktualizacji.


 


Podglądanie generowanego SQLa


Zdarzają się sytuację że dostajemy od SQLAlchemy jakieś dziwne wyjątki i nie możemy zdiagnozować źródła problemu. W takich sytuacjach bardzo pomaga możliwość zweryfikowania generowanego przez SQLAlchemy SQLa. W tym celu zamiast od razu wywoływać metodę all(), odbierzemy najpierw obiekt zapytania. Jego reprezentacja po wydrukowaniu pokazuje właśnie wygenerowanego SQLa:


 
def showMeSQL(price):
    q=Product.query.filter(Product.productPrice>price)
    print(q)
    return q.all()

showMeSQL(40)


Zapytanie które otrzymałem:


SELECT products.product_id AS products_product_id, products.product_name AS products_product_name, products.product_description AS products_product_description, products.product_price AS products_product_price


FROM products


WHERE products.product_price > %(product_price_1)

Przyjdź do nas na szkolenie z języka Python! Mamy szereg szkoleń w ofercie, od podstawowych po aplikacje webowe z użyciem Django, analizę danych, tesowanie, machine learning i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia Python
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera