Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Funkcje operujące na liczbach w MS SQL Server

ROUND ( wartość_liczbowa, precyzja )


Zaokrągla wartość liczbową, zmiennoprzecinkową do zadenj precyzji.


select  Name, ListPrice, round(ListPrice,1) from SalesLT.Product;


51.png (757×322)


RAND () 


Funkcja pseudolosowa, zwraca liczbę typu float z zakresu 0-1. Łatwo w oparciu o nią stworzyć generator liczb pseudolosowych zwracający liczby losowe z określonego przedziału.


-- przedział 10 - 20


select 10 + convert(int, (20-10+1) * rand());


-- Przedział 0-10


select 0 + convert(int, (10-0+1) * rand());


52.png (636×273)


FLOOR (liczba_ułamkowa)


To zaokrąglenie dowolnej liczby zmiennoprzecinkowej w dół – biorąc pod uwagę jej wartość ułamkową.


select  Name, ListPrice, floor(ListPrice) from SalesLT.Product;


53.png (735×315)


CEILING (liczba_ułamkowa) 


Zaokrągla zawsze do pełnej wartości w górę, niezależnie od wartości części po przecinku.


54.png (762×314)


POWER (liczba, potęga)


funkcje potęgowania.


SQRT (liczba)


funkcja pierwiastkowania (kwadratowego).

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera