Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Operatory w MS SQL Server

Budując zapytania do bazy danych możemy korzystać z operatorów, które pozwalają porównywać, wykonywać operacje, łączenia i porównania wartości.


Operatory arytmetyczne


Pozwalają wykonywać operacje matematyczne na wartościach. Należą do nich:


+ , -, *, /


Operator modulo


%


Zwraca on pozostałość z dzielenia całkowitego


Operator konkatenacji


+


Służy on do łączenia dwu wartości tekstowych.


Operatory porównań


= (równy),


< (mniejszy niż),


> (większy niż),


<= (mniejszy lub równy),


>= (większy lub równy),


!< (nie mniejszy niż)


!> (nie większy niż)


!=  lub <> (nierówny).


Operator zakresu


x [NOT] BETWEEN y AND z


Operator ten sprawdza, czy wartość x mieści [nie mieści] się w przedziale domkniętym


<y,z>


Operator przynależności do listy


x [NOT] IN (x1, x2, ..., xn)


Operator ten sprawdza, czy wartość x znajduje [nie znajduje ] się na liście wartości x1,


x2, ..., xn.


Operator wzorca


x [NOT] LIKE y


Operator ten sprawdza, czy wartość napisu x przystaje [nie przystaje] do maski y. Podczas definiowania maski możemy korzystać ze znaków specjalnych:


% - procent, zastępuje dowolną ilość dowolnych znaków,


_ - podkreślenie (podłoga), zastępuje dokładnie jeden dowolny znak,


[ABC] - nawias kwadratowy z listą znaków, zastępuje jeden znak, który jest jednym ze znaków wyspecyfikowanych na liście,


[A-E] – nawias kwadratowy z zakresem znaków, zastępuje jeden znak, który jest jednym ze znaków wyspecyfikowanych w podanym zakresie,


[^A-E] - nawias kwadratowy ze znaczkiem daszka, z listą lub zakresem znaków, zastępuje jeden znak, który nie jest jednym ze znaków wyspecyfikowanych w podanym zakresie


Operator testowania wartości


x IS [NOT] NULL


Operator ten sprawdza, czy x zawiera [nie zawiera] wartości NULL.


Operatory logiczne


NOT, AND, OR


Operatory te służą do nadawania więcej niż jednego warunku w zapytaniu. Wyrażenie zawierające choć jeden składnik lub czynnik z wartością pustą produkuje pusty wynik. Poniżej zestawienie możliwych wartości i wyniki przez nie produkowane.


TRUE AND NULL => NULL


FALSE AND NULL => FALSE


TRUE OR NULL => TRUE


FALSE OR NULL => NULL


Priorytety operatorów


Składowe złożonych wyrażeń łączone są ze sobą w kolejności zależnej od priorytetów operatorów. W przypadku operatorów o tym samym priorytecie łączenie następuje od lewej strony do prawej. Domyślną kolejność łączenia można zmienić przy pomocy nawiasów (tak jak w matematyce). Poniżej lista opisuje pierwszeństwo operatorów, od najwyższego do najniższego.  1. ( ) (nawiasy)

  2. * mnożenie, / (dzielenie, % (modulo)

  3. + (dodawanie), + (konkatenacja), - (odejmowanie)

  4. =, <, >, <=, >=, <>, !=, !<, !> (operatory porównania)

  5. NOT

  6. AND

  7. BETWEEN, IN, LIKE, OR

  8. = (przypisanie)


Poniżej dwa proste przykłady ilustrujące kolejność wykonywania działań. Pierwsze bez użycia nawiasów, drugie już z ich zastosowaniem.


select 2+2*2;


16.png (644×161)


select 2+2*2;


17.png (643×160)

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera