Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Procedury składowane w T-SQL

SQL Server umożliwia tworzenie modułów kodu T-SQL działających po stronie serwer za pomocą mechanimu procedur składowanych (SP – stored procedures). Procedury składowane są często wykorzystywane jakio warstwa pośrednia lub specjalna wartstwa API (application programming interface), działająca po stronie serwera i pośrednicząca pomiędzy aplikacją uzytkownika i tabelami w bazie danych. Procedury składowane zaprojektowane specjalnie do wykonywania zapytań i wyrażen z grupy DML na tabelach w bazwi danych często są nazywane procedurami CRUD


(create, read, update, delete).


Procedurę tworzy się poleceniem CREATE PROCEDURE (jako osobny BATCH).


W przypadku potrzeby zmiany jej kodu należy ją usunąć poleceniem DROP PROCEDURE i utworzyć od nowa, lub zmodyfikować poleceniem ALTER PROCEDURE.Procedurę uruchamiamy poleceniem EXCUTE lub skrótem EXEC.Teraz załóżmy że chcielibyśmy mieć jednak kontrolę nad tym o ile chcemy przyznać podwyżkę. Istniejąca procedura "DajPodwyzke" zostanie zmodyfikowana poprzez dołożenie jej parametru wejściowego.Procedurę która posiada parametr wejściowy, należy uruchomić podając wartość tego parametru (zapis pozycyjny).Można zrobić to również w sposób jawny (zapis nazwany), podając nazwę parametru i przypisując mu daną wartość.Zapis nazwany przydaje się np. W momencie kiedy dana procedura przyjmuję sporą ilość parametrów nie nie pamietamy którą wartość powinniśmy podać w jakiej kolejności.W powyższym przykładzie powinno się podać najpierw wartość o jaką chcemy przyznać podwyżkę pracownikom, natomiast na drugiej pozycji powinniśmy podać numer działu w którym te osoby pracują.


Zakładając, że chcemy przyznać podwyżkę o 100 osobom, które pracują w dziale numer 90, uruchomienie procedury DajPodwyzkepowinno wyglądać następująco:Tę kolejność możemy jednak zamienić, jeśli skorzystamy ze sposobu nazwanego, podamy nazwy parametrów i wartości dla nich:Tworząc procedurę możemy w niej ustawić parametry domyślne, co oznacza że jeśli użytkownik nie przypisze im żadnej wartości, to procedura skorzysta z wartości domyślnej.


Poniżej przykład takiej procedury, gdzie jeśli użytkownik nie poda numeru działu w którym chce przyznać podwyżkę, to otrzymają ja osoby z działu nr 90.Wywołanie takiej procedury, z podaniem tylko jednego parametru.Parametry domyślne przy tworzeniu procedury powinny być podawane, jako parametry na ostatnich pozycjach. W przeciwnym wypadku, uruchomienie procedury będzie musiało nastepować za pomocą sposobu nazwanego.


W procedurach możemy również umieszczać parametry wyjściowe (OUTPUT), a więc procedura może nam zwrócić jakąś wartość poprzez taki parametr.Przy wywołaniu takiej procedury, przy parametrze wyjściowym umieszczamy słowo OUT.Informacje o procedurach znajdziemy m.in. w słownikach SYSOBJECTS, SYS.PROCEDURES czy też INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES (gdzie możemy nawet podejrzeć kod źródłowy danej procedury).

Lub jeśli zależy nam jedynie na samym źródle procedury, rozpisanym w miarę czytelny sposób, to możemy posiłkować się procedurą składowaną SP_HELPTEXT:


Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera