Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Słowniki

Słowniki są zbiorem składającym się z klucza i  wartości powiązanej z tym kluczem. Mogą spełniać taką samą rolę jak słowniki w bazach danych. Przypuśćmy że w hurtownii produktów AGD-RTV mamy wiele produktów wielu marek i wielu rodzajów. Na każdym z produktów znajduje się naklejka z kodem typu "AMICA561", które wykorzystujemy do odnalezienia szerszych informacji o produkcie. Oczywiście pod danym kluczem/kodem mogą znajdować się informacje tylko o jednym produkcie. Dwa produkty nie mogą posiadać tego samego kodu. W podobny sposób działają słowniki w Pythonie. Zwykle korzystając z klucza będziemy wyszukiwać wartość. Słowniki podobnie jak listy (i przeciwnie do krotek) są modyfikowalne.


 


Tworzenie słowników


Podobnie jak w przypadku list czy krotek, mamy kilka wariantów tworzenia słowników. Poniżej przykład tworzenia pustych słowników:


slownik={}
slownik2=dict()


Możemy też tworząc słownik, od razu zapełnić go danymi:


info={
    "LG123": "Telewizor 60' z HD Ready, wejściem na internety i filtrem reklam",
    "SONY666": "Piekielnie dobry telewizor",
    "SZAJSUNG999": "Telewizor świetnie nadający się do zakrycia dziury w ścianie (i niczego więcej)"
}


Wartości "LG123", "SONY666", "SZAJSUNG999" są w powyższym słowniku kluczami i to właśnie z nich korzystając będziemy wyszukiwali wartości. Wartości znajdują się po prawej stronie każdej wartości klucza po znaku ":". Kluczem mogą być nie tylko ciągi tekstowe, ale również liczby czy typy złożone. Podobnie rzecz ma się z wartościami


 


Pobieranie wartości ze słowników


Wartości ze słowników pobieramy na podstawie klucza. Poniższa konstrukcja może się wydać znajoma. Być może skojarzysz ją z pobieraniem wartości z krotek czy list, choć tam pobieraliśmy wartości za pomocą indeksu który był liczbowy. W tym przypadku nie chodzi jednak o indeks elementu, a o wartość klucza. Nadałem kluczom wartości tekstowe by uniknąć nieporozumień. Gdybyś wywołał np. "info[2]" to nie oznaczałoby to pobrania elementu z trzeciej pozycji (jak w przypadku list czy krotek) a element o kluczu "2" (który wcale nie musiałby się na tej pozycji znaleźć). Same klucze mogą być mieszanych typów. W obrębie jednego słownika możesz mieć zarówno klucze tekstowe jak i liczbowe.


print(  info["SONY666"]  )


Po słownikach możemy iterować w podobny sposób jak po listach czy krotkach, z tą różnicą że tutaj iterator jest kluczem a nie wartością:


for i in info:
    print(info[i])


Taki zapis będzie równoznaczny z:


for k in info.keys():
    print(info[k])


Wynik działania powyższego kodu:


Telewizor 60' z HD Ready, wejściem na internety i filtrem reklam


Piekielnie dobry telewizor


Telewizor świetnie nadający się do zakrycia dziury w ścianie (i niczego więcej)


"i" w tym przypadku reprezentuje kolejne klucze w ramach słownika. Przechodzimy po całej długości słownika i korzystając z kolejnych wartości klucza wywołujemy "info[i]", czyli pobieramy kolejne wartości na podstawie kolejnego klucza.


W drugim przypadku skorzystałem z wbudowanej funkcji "keys" z której skorzystanie w takim kontekście da nam taki sam wynik jak poprzednie rozwiązanie. Słowniki posiadają też funkcję "values" która działa na podobnej zasadzie jak "keys", z tą różnicą że zamiast listy kluczy zwraca listę wartości (po której również możemy iterować). Lets czek dis ałt:


print(info.keys())


zwraca:


dict_keys(['LG123', 'SONY666', 'SZAJSUNG999'])


a:


print(info.values())


zwraca:


dict_values(["Telewizor 60' z HD Ready, wejściem na internety i filtrem reklam", 'Piekielnie dobry telewizor', 'Telewizor świetnie nadający się do zakrycia dziury w ścianie (i niczego więcej)'])


Podobnie jak w listach czy krotkach, możemy analogiczną konstrukcją sprawdzić czy obiekt znajduje się na liście:


if "LG123" in info:
    print("Mamy taki produkt")
else:
    print("niet :(")


W podobny sposób możemy przeszukać wartości zamiast kluczy, i tu właśnie skorzystamy z funkcji "values":


if "Telewizor 60' z HD Ready, wejściem na internety i filtrem reklam" in info.values():
    print("mamy produkt o takim opisie")
else:
    print("taki opis nie pasuje do żadnego produktu")


Sprawdzana w "if" wartość musi jednak dokładnie odpowiadać wartości ze słownika. Zwracam na to uwagę ponieważ w przypadku omawianych wcześniej łańcuchów tekstowych konstrukcja typu "if 'wartość' in 'coś coś coś wartość' zwróciłaby True  i mógłbyś się tym zasugerować.


 


Modyfikacja zawartości słowników


Dodajemy i nadpisujemy elementy słowników w taki sam sposób:


info["KLUCZ"]="WARTOŚĆ"


Jeśli w słowniku nie będzie elementu o podanym kluczu to zostanie od dodany. Jeśli będzie, zostanie nadpisany.


Kasowanie elementu ze słownika odbywa się w podobny sposób jak w krotkach czy listach, z tą różnicą że zamiast indeksu elementu podajemy jego klucz:


del info["LG123"]

Przyjdź do nas na szkolenie z języka Python! Mamy szereg szkoleń w ofercie, od podstawowych po aplikacje webowe z użyciem Django, analizę danych, tesowanie, machine learning i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia Python
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera