Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Wirtualne środowisko - VENV

Nie zawsze będziemy pracować z IDE typu Pycharm które wytworzy za nas "automagicznie" środowisko uruchomieniowe. Nawet jeśli tak by było, warto dowiedzieć się jakie mechanizmy za tym stoją.


Aby stworzyć wirtualne środowisko dla naszego projektu musumy wywołać komendę:


python -m venv env


gdzie "env" jest nazwą podkatalogu środowiska wirtualnego. Po wywołaniu tej komendy, w katalogu powinien się pojawić katalog "env" zawierający nasze wirtualne środowisko.


246.png (444×296)


Aby wejść w nasze wirtualne środowisko aktywujemy je poprzez wywołanie skryptu "activate" (w Windows):


247.png (270×59)


Nasz prompt powinien zmienić zawartość na zasadzie jak powyżej.


Z wirtualnego środowiska możemy wyjść w dowolnym momencie wywołując komendę:


deactivate


Do katalogu głównego dodaję plik "get.py" o następującej treści:


import requests as re


req=re.get('http://onet.pl')


Nie oczekujemy od tego modułu zbyt wiele, ważne jest wykorzystanie biblioteki requests. Jak widać moduł ten wykorzystuje pakiet requests. Spróbujemy go wywołać z konsoli:


248.png (422×134)


Dostajemy komunikat o braku modułu "requests" którego używaliśmy w naszym module. Doinstalowujemy brakującą bibliotekę wraz z wszystkimi zależnościami wywołując:


pip install requests


Efekt:


249.png (888×261)


W wyniku widzimy że poza requests zostały też dodane bibioteki:
  • urllib3
  • idna
  • chardet
  • certifi
Sprawdzić aktualnie zainstalowane biblioteki możemy wywołując :


pip freeze


250.png (211×139)


Korzystając z "pip freeze" możemy też utworzyć plik służący do instalacji wymaganych zależności:


pip freeze > requirements.txt


Zawartość pliku "requirements.txt" po wywołaniu powyższej komendy:


certifi==2020.11.8


chardet==3.0.4


idna==2.10


requests==2.24.0


urllib3==1.25.11


Możemy teraz przekazać nasz moduł "get.py" i plik "requirements.txt" innemu programiście w celu uruchomienia. Aby mógł to zrobić musi utworzyć sobie lokalne środowisko venv dla tego projektu, a następnie wywołać:


pip install -r requirements.txt


Co spowoduje taki efekt:


251.png (812×308)


Jak widać, po tej operacji mamy już możliwość uruchomienia skryptu "get.py" bez błędu.


 

Przyjdź do nas na szkolenie z języka Python! Mamy szereg szkoleń w ofercie, od podstawowych po aplikacje webowe z użyciem Django, analizę danych, tesowanie, machine learning i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia Python
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera