Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Wprowadzenie do MS SQL Server

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.


MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo operacji (m.in. procedury wyzwalane).


Przed przystąpieniem do tworzenia baz danych należy mieć świadomość, jakie systemowe bazy danych tworzone są podczas instalacji SQL Server. Poniższe bazy mają określone zastosowania i są potrzebne do prawidłowego działania programu.


Master - podstawowa systemowa baza danych. Bez niej program SQL Server nie mógłby rozpocząć pracy. Baza ta zawiera najważniejsze informacje o obiektach znajdujących się w obiektach (bazy danych, funkcja zawsze włączonych grup dostępności (AlwaysOn), funkcja dublowania baz danych (ang. Data mirroring), ustawienia konfiguracyjne, konta logowania, zarządca zasobów, punkty końcowe). By wyświetlić listę wszystkich baz danych znajdujących się w instancji programu, należy uruchomić poniższe zapytanie:


select * from sys.master_files;Tempdb – jest to globalny pojemnik na obiekty tymczasowe tworzone przez wewnętrzne procesy programu oraz uzytkowników lub aplikacje. Przykładami takich obiektów są m.in. tymczasowe tabele i procedury składowane, zmienne tabeli, globalne tabele tymczasowe i kursory. Przechowywane są w niej także wersje wierszy wykorzystywane przez transakcje z izolacją na poziomie migawki lub migawki zatwierdzonego odczytu, operacje indeksowania w trubie oline oraz wyzwalacze typu after. Baza ta jest odtwarzana za każdym uruchomieniem programu SQL Server.


Model – stanowi model, na podstawie którego tworzone są wszystkie bazy daych w danej instancji programu. Pełni ona rolę szablonu w każdej operacji tworzenia nowej bazy daych. W przypadku gdy chcemy aby w każdej tworzonej bazie danych znajdowała się określona tabela, należy dodać ją do bazy danych model.


Msdb – wykorzystywana głównie przez usługę Microsoft SQL Server Agent. Zawsze gdy tworzone są lub planowane zadania usługi SQL Server Agent, metadane tego zadania umieszczane są w bazie danych msdb. Poza tymi danymi, baza ta zawiera jeszcze informacje związane z komponentami: Service Broker, alerty, funkcja wysyłania dziennika, pakiety usługi SSIS, punkt kontroli narzędzi (UCP – Utility Control Point), poczta bazy danych i plany konserwacji.


Resource – jest to ukryta, służąca tylko do odczytu baza danych. Głównie wykorzystywana do usprawniania procesu aktualizacji starszych wersji programu SQL Server do nowszych. Przechowywane w niej są wszystkie obiekty systemowe instancji programu.


Distribution – istnieje tylko w instancjach programu SQL Server pełniących rolę dystrybutora replikacji. Rolę tę przypisuje się przed skonfigurowaniem instancji. Baza ta przechowuje metadane oraz dane historyczne dla różnego rodzaju replikacji.

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera