Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Wyrażenie warunkowe CASE w MS SQL Server

Wyrażenie case zapewnia funkcjonalność konstrukcji typu when-then-else w SQL.


Wynik wyrażenia case może być m.in. uzależniony od wartości w jednej kolumnie :


select Name, ProductCategoryID, case ProductCategoryID


when 18 then ‘Kategoria Numer 18’


when 35 then ‘Kategoria Numer 35’


when 23 then ‘Kategoria Numer 23’


end WarunekCase from SalesLT.Product;


55.jpg (644×412)


Wyświetlenie przedstawia wyrażenie warunkowe case, nałożone na kolumnę z identyfikatorem kategorii produktu. W wierszach 1,2,3,6 i 7 widać, że wyrażenie zostało spełniony dlatego też w kolumnie WarunekCase, wyświetlony został odpowiedni komunikat. W przypadku pozostałych wierszy, wyrażenie nie zostało spełnione, dlatego też otrzymaliśmy wartości null. Dodatkowo widać że wyrażenie warunkowe zostało zaaliasowane jako WarunekCase. Można to oczywiście pominąć, ale wtedy, tak jak i we wcześniejszych przypadkach, otrzymamy kolumnę bez nazwy. W powyższym przykładzie nie został jeszcze użyty element konstrukcji else, dlatego też w przypadku nie spełnienia warunków wyrażenia wyskoczyły wartości null.


select Name, ProductCategoryID, case ProductCategoryID


when 18 then ‘Kategoria Numer 18’


when 35 then ‘Kategoria Numer 35’


when 23 then ‘Kategoria Numer 23’


else ‘Pozostałe Numery Kategorii’


end WarunekCase from SalesLT.Product;


56.jpg (647×437)


W tym wyświetleniu w przypadku nie spełnienia wyrażenia warunkowego nie otrzymujemy już wartości null, tylko informację która została zawarta po słowie else, które właśnie oznacza, że w przypadku nie spełnienia wcześniejszych wyrażeń, ma wyświetlić komunikat, który się znajduje po tym słowie.  Wyrażenie warunkowe  case nie musi opierać się na wartościach tylko z jednej kolumny. Działa wtedy w ten sposób, że dla każdego wiersza sprawdza kolejne warunki i jeśli jakiś warunek okaże się prawdziwy, nie sprawdza już następnego warunku, tylko przeskakuje do kolejnego wiersza i dla niego sprawdza kolejne wyrażenia warunkowe.


select Name, listPrice, ProductCategoryID, ProductModelID, case


when ProductCategoryID=18 then ‘Kategoria Numer 18’


when ListPrice>1000 then ‘Drogi Produkt’


when ProductModelID>18 then ‘Numer Modelu większy od 18’


else ‘Inne’


end from SalesLT.Product;


57.jpg (742×437)


Na powyższym wyświetleniu na przykładzie wiersza numer 1 i 2 widać, że produkty te spełniłyby dwa warunki. Natomiast otrzymały tylko jeden komentarz z pierwszego warunku, co oznacza, że nie były one nawet sprawdzane pod kątem drugiego warunku.

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera