Blog JSystems - z miłości do programowania

Szukaj

Zarządzanie transakcjami w MS SQL Server

Transakcja bazodanowa stanowi zbiór elementarnych operacji na bazie danych (np. select, update, insert itp.), w ramach od początku sesji lub poprzedniego zatwierdzenia lub wycofania do aktualnej chwili, które stanowią spójną całość względem wykonania. Ogólnie rzecz ujmując – wszystkie warunki, jakie zdefiniowane zostały dla danej transakcji, muszą zostać spełnione, aby wykonanie elementarnych operacji mogło zostać zatwierdzone (mówimy wtedy o zatwierdzeniu transakcji). W przeciwnym wypadku wszelkie zmiany zostają cofnięte. Polecenie commit służy właśnie do zatwierdzenia transakcji, w przeciwieństwie do rollback, który odrzuca zmiany, jakie miała wprowadzić.


132.png (638×600)


Transakcje charakteryzują cztery właściwości określane skrótem acid:


Niepodzielność (Atomicity) – albo wszystkie modyfikacje wchodzące w skład transakcji są wykonane albo żadna


Spójność (Consistency) – wszystkie transakcje muszą zachować spójność i integralność bazy danych


Izolacja (Isolation) – jeśli transakcja modyfikuje dane, to te dane mogą być czasowo niespójne, dlatego muszą być niedostępne dla innych transakcji dopóty, dopóki transakcja nie skończy ich używać


Trwałość (Durability) – gdy transakcja się kończy, to wszystkie zmiany przez nią dokonane muszą zostać w pełni utrwalone – nawet w przypadku awarii sprzętu.

Przyjdź do nas na szkolenie z baz danych SQL Server! Mamy szereg szkoleń w ofercie: SQL, T-SQL, tuning, administracja i wiele innych. Sprawdź dostępne szkolenia SQL Server
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze świeżynki pojawiające się na blogu! Zapisz się do newslettera