Blog JSystems - z miłości do programowania

Wszystkie posty

Wzorzec projektowy - Singleton

Singleton to wzorzec kreacyjny. Zapewnia istnienie co najwyżej jednej instancji danej klasy. Instancja ta musi być dostępna z dowolnego miejsca. Przykład zacznę od zupełnie zwyczajnej klasy, stworzenia 2 jej obiektów i sprawdzenia czy to ten sam obiekt:

 

class Singleton:
Więcej

Wirtualne środowisko - VENV

Nie zawsze będziemy pracować z IDE typu Pycharm które wytworzy za nas "automagicznie" środowisko uruchomieniowe. Nawet jeśli tak by było, warto dowiedzieć się jakie mechanizmy za tym stoją.

Aby stworzyć wirtualne środowisko dla naszego projektu musumy wywołać komendę:

python -m venv env

gdzie "env" jest nazwą podkatalogu środowiska wirtualnego. Po wywołaniu tej komendy, w katalogu powinien się pojawić katalog "env" zawierający nasze wirtualne środowisko.

246.png (444×296)

Aby …

Więcej

Moduł ipaddress

Moduł ipaddress pozwala na sprawdzanie czy dany ciąg jest adresem IP, czy jest w sieci publicznej czy prywatnej etc. Aby rozpocząć operacje na adresie IP musimy najpierw stworzyć reprezentujący go obiekt:

import ipaddress
a=ipaddress.ip_address(
"10.0.0.1")

Na tym etapie wykonywana jest walidacja adresu. Gdybys …

Więcej

Moduł click – obsługa parametrów z linii poleceń

Stosowanie parametrów

Moduł „click” pozwala odbierać od użytkownika parametry przekazywane do skryptu. Dawniej był stosowany moduł „argparse” do tego samego celu, jednak był niewygodny i mało intuicyjny toteż obecnie używany jest raczej „click”. Zacznijmy od prostego skryptu przyjmującego jeden parametr.

import click
@click.command Więcej